O wydziale - Choroby zwierząt futerkowych

       Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii na wniosek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłasza nabór na czterosemestralne Specjalizacyjne Studia Podyplomowe z zakresu CHOROBY ZWIERZAT FUTERKOWYCH

Ukończenie studiów podyplomowych upoważnia uczestników do zdawania państwowego egzaminu specjalizacyjnego i uzyskanie tytułu specjalisty w zakresie chorób zwierząt futerkowych.

Osoby zainteresowane proszę o pisemne zgłoszenie uczestnictwa na adres:

Kierownik Studium, dr hab. Jan Siemionek, prof. UWM,

Katedra Epizootiologii,

Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

ul. Oczapowskiego 13, 10-719 Olsztyn,

tel./faks 0895233574,

e- mail:jan.siemionek@uwm.edu.pl.

Więcej informacji o kursie i kosztach można uzyskać pod numerami tel. 895233574 oraz na stronie internetowej http://www.uwm.edu.pl/wmw/ pod zakładką „Specjalizacje”.

Zgłoszenie na studia powinno zawierać dokumenty przewidziane Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Dz.U. z 28. 11. 1994 r., nr 131, poz. 667): • wniosek zainteresowanego skierowany do Komisji zawierający imię i nazwisko wnioskodawcy, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania, • informację o przebiegu pracy zawodowej oraz ukończonych kursach specjalizacyjnych i ewentualnych publikacjach, a także aktualne miejsce pracy, • odpis dyplomu lekarza weterynarii, • odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu, • deklarację o pokryciu kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub zatrudniający zakład pracy,

Ostateczny termin składania dokumentów upływa 20 listopada 2016 r.

Pierwszy Zjazd nowej edycji Specjalizacji Choroby zwierząt futerkowych odbędzie się w Olsztynie 26. XI 2016 w Sali nr 24 Katedry Epizootiologii o godz. 9.00

Krajowy Kierownik Specjalizacji                                                                 Dziekan Wydziału

                                                                                                                Medycyny Weterynaryjnej                          dr hab. Jan Siemionek, prof. UWM                                                           Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk